Praca w Policji cieszy się każdego roku coraz większym zainteresowaniem. Rekrutacja do Policji jest dość złożona i obejmuje

Zawód policjanta jest coraz chętniej wybieraną ścieżką kariery. Wiele młodych osób decyduje się na wstąpienie w szeregi policji – niestety nie wszystkim udaję się przejść wymagający proces rekrutacji do policji który składa się z szeregu testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W 2022 roku na każdego kandydata czekają trzy testy: test sprawności fizycznej, test wiedzy ogólnej oraz testy psychologiczne. Każdy z nich trzeba zaliczyć na możliwie najwyższą ilość punktów. Na końcu etapu rekrutacyjnego na kandydata czeka rozmowa kwalifikacyjna, znana również jako wywiad zorganizowany.

  1. Test wiedzy

Tutaj sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania Policji. Test wiedzy składa się z 40 pytań, za które łącznie można uzyskać 40 punktów. W każdym z pytań należy wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź z czterech proponowanych.

  1. Test sprawności fizycznej

Odbywa się on w tym samym dniu, co test wiedzy – zaraz po zakończeniu testu teoretycznego kandydat rozpoczyna test sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu toru przeszkód, oczywiście w określonym czasie. Wynik kandydata zostaje za pomocą systemu przeliczony na punkty. Wielu kandydatów trenuję miesiącami, aby zdać ten test na odpowiednio wysokim poziomie.

  1. Test psychologiczny

Test psychologiczny odbywa się w innym terminie, ale jest on już tylko dla kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Składa się z czterech części:

  • testu,
  • kwestionariusza,
  • wywiadu,
  • obserwacji.

W trakcie takiego testu u kandydata badane są takie cechy jak: predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, a także postawa w pracy. Dla wielu osób jest to najbardziej stresująca część procesu rekrutacji, ze względu na jej unikatowość. Jest bowiem mało zawodów, które wymagają tak dokładnego poznania kandydata od strony psychologicznej, więc nie jest to często spotykany element rekrutacji.

  1. Rozmowa kwalifikacyjna

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Aby ją zaliczyć kandydat musi zdobyć co najmniej 36 punktów na 60 możliwych. Zwykle trwa ona do 40 minut, a przeprowadza ją komisja złożona co najmniej z 2 osób. Taka rozmowa przypomina zwykłą rozmowę w sprawie pracy – zespół ocenia, czy kandydat posiada cechy oraz kompetencje wymagane w służbie w Policji.

Rekrutacja do policji jest jedną z najbardziej wymagających – jej wieloetapowość i multiselekt ma dać gwarancje wyłonienia tylko najlepszych policjantów. Ale na pewno satysfakcja jaką daje praca w policji jest warta tego poświęcenia!

Dodaj komentarz