Testy do policji – na co trzeba się przygotować ?

Zawód, jakim jest policja, wymaga od nas dużej sprawności fizycznej jak i psychicznej. Nie raz będziesz musiał podejmować szybkie decyzje, często decydujące o życiu ludzi. O tym, czy nadajemy się do służby, decydują testy. Są one podzielone na 4 etapy:

  1. Test wiedzy ogólnej,
  2. Test sprawności fizycznej,
  3. Multiselect,
  4. Rozmowa kwalifikacyjna

Za każdy etap otrzymujemy określoną liczbę punktów, o których mowa w dalszej części. Im więcej punktów otrzymamy, tym bliżej jesteśmy do założenia munduru.

Test wiedzy ogólnej

Test wiedzy odbywa się w sali komputerowej, wyposażonej w kamery, które kontrolują przebieg testu. Składa się on z 40 pytań sprawdzających wiedzę ogólną. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujemy 1 punkt, warto odpowiadać na każde pytanie, nawet wówczas gdy nie znamy odpowiedzi, ponieważ nie obowiązują tu punkty ujemne za nieprawidłowe rozwiązanie. Owe punkty możesz stracić, gdy zostaniesz złapany na ściąganiu. Wówczas otrzymujesz minus 40 punktów z wiedzy ogólnej. Nie przekreśla jednak to twoich szans dostania się do policji, gdyż sam test nie ma formy selekcji, a jest liczony do końcowego rankingu. Zagadnienia dotyczą głównie Ustawy o Policji, Konstytucji, oraz bezpieczeństwa publicznego.

Test sprawności fizycznej

Mamy tutaj do czynienia z torem przeszkód sprawdzającym nasze atrybuty fizyczne. Liczy się tu przede wszystkim szybkość i dokładność wykonywania ćwiczeń. Minimalny czas, w jakim musimy zaliczyć ćwiczenie to 1 minuta i 41 sekund, a liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 60. Czas jest jednakowy dla kobiet i mężczyzn. Nie ma możliwości podjęcia 2 próby testu od razu po 1. Jest to możliwe dopiero po 6 miesiącach od wykonania testu. Warto wiedzieć o konieczności ukazania przez nas zaświadczenia lekarskiego umożliwiającego wykonanie ćwiczeń. Potrzebny nam również strój oraz obuwie sportowe.

Multiselect, czyli testy psychologiczne

Dotarliśmy do etapu, na którym odpadają najlepsi kandydaci do Policji, biorąc pod uwagę wcześniejsze testy. Badania psychologiczne przeprowadzają psycholodzy policyjni. Są one podzielone na 2 etapy. W pierwszym ponownie udajemy się do sali komputerowej, gdzie rozwiązujemy testy. W drugiej części rozmawiamy z psychologiem na przeróżne tematy. Głównym zadaniem tego testu jest sprawdzenie naszych zdolności intelektualnych, zachowań w sytuacjach stresowych, oraz stabilności umysłowej. Tutaj również możemy uzyskać 60 punktów. W przypadku niezaliczenia testu musimy czekać rok na podjęcie kolejnej próby.

Rozmowa kwalifikacyjna

Końcowym etapem punktowym jest rozmowa kwalifikacyjna. Jest to nic innego co rozmowa o pracę. Ocenia nas zespół składający się z 2 do 4 osób. Zagadnienia, jakie są poruszane na tym etapie to nasza motywacja do pełnienia zawodu, pytania o nas samych, które mają za zadanie bliżej nas poznać. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się zazwyczaj w okresie miesiąca po testach psychologicznych. Musimy zdobyć przynajmniej 36 punkty, aby zaliczyć ten etap.

Podsumowanie

Dla wielu kandydatów testy do policji są problemem, który chcą mieć już za sobą. Nie należy się demotywować, ponieważ miejsc  w tej służbie jest coraz więcej. Rzadko zdarzają się przypadki zaliczenia testów bez wcześniejszego przygotowania. Kandydaci muszą więc wziąć pod uwagę czas, jaki potrzebny jest do wyszlifowania formy czy nauki do testu wiedzy. Przy odpowiednim treningu testy będą tylko formalnością.

Dodaj komentarz