Funkcjonowanie firmy z programem magazynowym

Bardzo ważne znaczenie w sprawnym funkcjonowaniu firmy dowolnej branży posiadającej magazyn będzie poświęcenie dużej uwagi odpowiedniemu programowi magazynowemu. Program LoMag powstał bowiem w celu łatwego, a także efektywnego zarządzania magazynem. Z oprogramowania korzystają nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje o różnym profilu działalności. 

Takim branżom jak reklama, rachunkowość, poligrafia, instalacje, elektronika, kosmetyka czy naprawy, program LoMag będzie potrzebny przy sprawdzaniu stanów magazynów. Z kolei firmy gastronomiczne, hotele czy restauracje uzyskają aktualną informację dotyczącą zapasów magazynowych. Branża budowlana z kolei skoordynuje zużycie materiałów. Firmy produkcyjne wykorzystają oprogramowanie przy ewidencji ilościowo-wartościowa materiałów oraz produktów. Firmom handlowym LoMag będzie potrzebny przy pełnej ewidencji stanów magazynowych, a usługowym przy gospodarce magazynowej i zajętości zasobów. Różnego rodzaju instytucje, fundacje, urzędy, a także leśnictwo czy rolnictwo skorzysta przy prowadzeniu magazynu wyposażenia.

Oprogramowanie LoMag wyróżnia od konkurencyjnych produktów przede wszystkim bardzo proste poprawianie, a także tworzenie takich dokumentów jak RW, WZ, PZ, PW, MM, remanent, przecena czy korekta. Kolejną korzyścią będzie możliwość konfigurowania raportów, które następnie będzie można przenieść do Excel zaledwie jednym kliknięciem. Klienci bardzo cenią sobie również eksport i import danych z Excela, obsługę formatu PDF czy system obsługi magazynu online. Program do magazynu również może pracować z klucza USB (pendirve).

Program umożliwia pracowanie na wielu stanowiskach, a także obsługę dowolnej liczby niezależnych od siebie magazynów. Klienci w oprogramowaniu LoMag bardzo cenią również wizualny edytor, który jest przeznaczony do projektowania własnych szablonów wydruku ze zdjęciami, a także kodami kreskowymi. Ogromną korzyścią jest obsługa scenariuszy FIFO, LIFO, a także ręczne powiązania dostaw oraz wydań towarów. Wiele dużych firm, poświęca dużo czasu programowi magazynowemu, który ma obsługiwać ich firmę, aby dokładnie zapoznać się z jego zaletami oraz wadami przed wdrożeniem go na stałe w firmie.

Prowadzenie magazynu będzie dla firmy jeszcze łatwiejsze poprzez wsparcie bardzo popularnych kodów kreskowych UPC, CODE 128, EAN, CODE 39, QR CODE. Oprogramowanie obsługuje ponadto wszystkie waluty, a także automatycznie pobiera kursy z NBP. Program LoMag pozwala na tworzenie własnych filtrów w tabelach, które będą ułatwiały wyszukiwanie danych. Bardzo cenioną korzyścią programu będzie możliwość pracy przez Internet razem z wspólną bazą danych w chmurze. Własne alarmy LoMag będą natomiast ostrzegały firmę przed różnego rodzaju zdarzeniami, do których należy zaliczyć np. nieopłaconą fakturę czy osiągnięcie stanu minimalnego. Zaletą oprogramowania będzie również wielojęzykowy interfejs z gotowymi wydrukami zarówno w języku angielskim, jak i rosyjskim. Pomocna będzie także kartoteka towarów, w której możliwe będzie dodanie własnego pola opisującego nie tylko towar, ale także zdjęcia oraz linki do plików i stron. Nie wszyscy również zdają sobie sprawę, że LoMag automatycznie pobiera dane kontrahentów z serwera GUS na podstawi NIP.

Dodaj komentarz