Faktoring odwrotny – jak działa?

Usługi faktoringowe rosną w siłę. Coraz więcej polskich przedsiębiorców korzysta z tego typu finansowania. Faktoring odwrotny, jak sama nazwa wskazuje, jest odpowiedzią na potrzeby kupujących, których w obecnym momencie nie stać na opłacenie faktury.

Faktoring w klasycznej postaci, polega na finansowaniu wystawionych przez firmę długoterminowych faktur, w taki sposób aby wystawca faktury nie musiał czekać na płatność od swojego kontrahenta.  Faktoring odwrotny jako usługa skierowany jest do firm dokonujących zakupu towaru lub usługi, a nie do wystawców faktur. Dzięki temu firma zyskuje dodatkowy czas na spłatę swoich zobowiązań związanych z zakupem towarów bądź usług.

Faktoring odwrotny krok po kroku

  1. Kupujący zamawia towar lub usługę.
  2. Dostawca wystawia fakturę i dostarcza towar / Wykonuje usługę i wystawia fakturę.
  3. Kupujący przekazuje fakturę do instytucji finansowej (faktor)
  4. Faktor opłaca fakturę na rzecz dostawcy.
  5. Kupujący w określonym terminie spłaca należność instytucji finansowej, wraz z naliczonymi odsetkami.

Dla kogo faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny najlepiej sprawdzi się w firmach, które posiadają stałych dostawców wystawiających faktury z krótkim terminem płatności, lub wymagających płatności za gotówkę. Jeśli dostawca oferuje rabaty za wcześniejszą zapłatę – faktoring odwrotny będzie bardzo opłacalny, a w niektórych przypadkach jego koszt może się zrównać z otrzymanym rabatem.

Zalety korzystania z faktoringu odwrotnego

– większa zdolność do opłacania bieżących zobowiązań,

– utrzymanie płynności finansowej w firmie,

– budowanie wizerunku firmy, jako rzetelnego płatnika,

– brak konieczności zaciągania kredytów obrotowych,

– niskie koszty

Więcej o faktoringu odwrotnym przeczytasz we wpisie http://faktoring.biz/faktoring/jak-dziala-faktoring-odwrotny/

1 thought on “Faktoring odwrotny – jak działa?

Dodaj komentarz